Vakttelefon 406 08 621

Om Paltek

loadercrane_pk53002sh_action2_fancy

Paltek ble opprinnelig opprettet som en regional avdeling for Palfinger Norge i desember 2006. Virksomheten leverte kun Palfinger produkter og hadde i 2007 en omsetning på 20 mill. Januar 2008 ble Paltek skilt ut som et eget selskap som ble en forhandler for Palfinger produkter.

For å kunne være leveringsdyktig til stadig mer utfordrende oppdrag, ble det gjennom 2007 inngått avtaler med et selektert utvalg av produsenter. Paltek er eneimportør for Storevan, Belplast og Carfibreglass. Ved utgangen av 2008 bestod Paltek av 19 ansatte og hadde en omsetning på 41 mill.

Paltek kjøpte opp 55 % av  WKM  i september 2008 som tilførte virksomheten 25 år med anerkjent håndverkserfaring innen påbygg. Resterende eierandeler ble kjøpt opp januar 2009. Finanskrisen skylte over Europa og Paltek var i en heldig situasjon med gode ordrereserver, men vi ble også berørt og brukte den ledig kapasiteten til å omstrukturere selskapet. I 2010 mens verdensøkonomien blir friskmeldt, etablerte Paltek kontor i Oslo. Samme år ble Paltek eneimportør av Nek skap.

Våre kunder, medarbeidere og et solid grunnprodukt har gjort det mulig for Paltek å vokse på en sunn måte. Paltek er en ung og spennende virksomhet som har som målsetning å gi deg som kunde et konkurransefortrinn gjennom skreddersydde leveranse av påbygg.